Wat is Yoga? 


 Yoga is het stoppen van de wervelingen in het denken

- Patantjali ca 200 vChr - 200 nChr -

Wat is yoga?

Yoga is zo'n 5000 jaar geleden tot ontwikkeling gebracht in Noord-India. Het bestond uit meerdere stappen die uiteindelijk leidden naar een innerlijk gevoel van éénwording. Dit werd later bekend als het acht-voudige pad van Patanjali. Het doel was de wervelingen in het hoofd, dus de tomeloze gedachtenstroom of monkymind, tot rust te brengen. 


De treden van het acht-voudige pad van Patanjali

In het acht-voudige pad, worden acht treden benoemd die doorlopen moeten worden om 'verlichting' te bereiken. In de staat van 'verlichting' zou men een oneindig gevoel van tevredenheid ervaren en volledig samenvallen met het eigen innerlijke Zelf.


De acht paden zijn achteréénvolgens:

YAMA Gedragsvoorschriften naar anderen toe bv: non-agressie, waarheid spreken enz.
NIYAMA Gedragsvoorschriften naar jezelf toe bv: zuiverheid, tevredenheid, vurige inzet 
ASANA Lichamelijke oefening zoals we tegenwoordig kennen in hathayoga 
PRANAYAMA Ademoefeningen 
PRATYAHARA De zintuigen (horen/zien/tast/reuk/smaak) die naar buiten zijn gericht oefenen in het zich terugtrekken zodat je aandacht niet continue word afgeleid 
DHARANA Concentratie tot je gedachten stilvallen 
DHYANA Meditatie langdurig op 1 punt gericht bijvoorbeeld op de adem 
SAMADHI Eénheidswording, samenvallen met je Zelf en een diep gevoel van volledigheid en tevredenheid, ervaren.


Het ultieme doel van Yoga

De yoga volgens Patanjali heeft als uiteindelijke doel om door steeds diepere lagen heen het eigen Zelf te ontmoeten. In dit contact leer je jezelf steeds beter kennen waardoor yoga ook een manier tot zelfbewustzijn en zelfontwikkeling is.


Hathayoga
De eeuwenoude kennis van yoga die waarschijnlijk in de periode 200vChr-200nChr op schrift werd gesteld heeft zich daarna verder ontwikkeld. Er werden bijvoorbeeld op een aantal momenten asana's toegevoegd. Deze klassieke houdingen gebruiken we vandaag de dag nog in onze yogalessen.


Yoga bij denieuweYOGA
De yogalessen bij denieuweYOGA zijn gebaseerd op de klassieke yogafilosofie gecombineerd met actuele wetenschappelijke inzichten over bewegen, ontspanning, meditatie enz. Alle klassieke asana's komen in onze lessen terug en worden afgewisseld met moderne yogahoudingen. Wij laten ons adviseren door een deskundig en ervaren fysiotherapeut (zie Wij) omtrent veilig, juist en effectief bewegen. Daar voegen we nog plezier aan toe zodat onze yoga een complete ervaring wordt. 

Hathayoga

Bij denieuweYOGA krijg je Hathayoga, de bekendste yogavorm in de westerse wereld.

Ha betekent in het Sanskriet zon en Tha staat voor Maan. Zon en maan kun je zien als een tegenstelling. Net zoals in- en uitademen, in- en ontspanning, statisch en dynamisch, mannelijk en vrouwelijk, licht en donker.. Het woord yoga betekent verbinden en beheersen. Met yoga leer je met innerlijke tegenstellingen om te gaan. Uiteindelijk leidt dat tot meer helderheid en evenwicht en dus rust.


Je ontdekt wie je ten diepste Zelf bent en kunt vanuit gevoel en innerlijk weten, je leven richten naar wat bij jou het beste past.